Email: ovf@ovf.hu
Központi ügyelet zöldszáma: 06-80-204-240

A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” című, KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt.

PROJEKTINDÍTÓ RENDEZVÉNY 2019. szeptember 18.
LAKOSSÁGI FÓRUM 2017. október 20.